پروژه نصب سایبان دو طرفه در شهر ساری

در این پروژه، سایبان برقی دو طرفه با استفاده از پارچه کتان وارداتی توسط نمایندگی دیدگاهان در این شهر برای مشتری عزیز نصب شد.