سایبان بازویی

سایبان بازویی یک نوع دیگر از سایبان برقی است که با نام های دیگری از قبیل سایبان جکی، سایبان هوشمند و سایبان برقی هم شناخته می شود. هر کدام از این نام ها با تغییر کوچکی در سایبان بازویی ایجاد می شوند. زیرا امکان اضافه یا حذف کردن امکاناتی به این نوع سایبان وجود دارد. برای مثال زمانیکه به این نوع سایبان موتور الکتریکی، رسیور و ریموت اضافه شود به آن سایبان برقی گفته می شود. اگر به سایبان سنسور لرزش، سنسور باد و یا سنسور گرما اضافه شود به آن سایبان هوشمند گفته خواهد شد. این نوع سایبان با استفاده از بازوی جمع شونده باز و بسته می شود.