سایبان چند کاره

از سایبان های چند کاره می توان برای رستوران ها، پنجره ها، مغازه ها و… استفاده کرد. اسم سایبان چند کاره حاکی از چند منظوره بودن آن است. می توان از این محصول در حالت قائم به عنوان سایبان استفاده کرد. همچنین سایبان های چند کاره تا آخر باز می شوند و به عنوان پرده قابل استفاده هستند. این محصول دارای دو بازوی فنری قوی است. این محصول در برابر شرایط نامساعد آب و هوایی مقاومت بسیار بالایی دارد. استفاده از سایبان های چند کاره حتی در روزهای برفی مناسب است. از دیگر مزایای این محصول می توان به ایجاد فضای بیشتر در جلوی درب مغازه و یا رستوران اشاره کرد. این سایبان ها به دلیل فضای زیاد تبلیغات کسب و کار شما را بیشتر در معرض دید قرار می دهند. این محصول با دهنه در ابعاد مختلف از قبیل 1 تا 5 متر تولید می شود. استفاده از سایبان های چند کاره جهت ایجاد نمای بهتر مکان ها در کشورهای مختلف رواج دارد. سایبان های چند کاره به صورت دستی و سایبان برقی قابل اجرا هستند. شما می توانید بر حسب نیاز کاری خود نوع سایبان را انتخاب کنید.