موتور توبولار چیست؟

موتور توبولار یک موتور لوله ای شکل است. این موتور در لوله بالایی کرکره برقی نصب می شود. این نوع موتور نسبت به موتور ساید قیمت مناسب تری دارد. موتورهای توبولار به دلیل قیمت مناسب بسیار پرطرفدار هستند. موتورهای توبولار از طریق اتصال به لوله نیروی محرکه خود را به سایبان منتقل می کنند. در واقع این نوع موتور همانند یک آرمیچر با چرخش خود سبب چرخش لوله می شود. واحد قدرت این موتور نیوتون متر است. در نهایت موتور توبولار انرژی الکتریکی را به انرژی مکانیکی تبدیل می کند. قدرت و کارایی این نوع موتور بسیار بالا است.