پروژه سایبان دو طرفه نصب در مرکز خرید تهران

پروژه سایبان دو طرفه با پایه و استراکچر محکم و کاوردار، دو محوره جهت عملکرد بهتر با پارچه کتان اکریلیک وارداتی،که در مرکز خریدی در تهران اجرا شده است.